ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

AKTUALNOŚCI

Nasze USŁUGI

ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE
NIERUCHOMOŚCIAMI

ORGANIZACJA I ADMINISTROWANIE
WSPÓLNOTAMI MIESZKANIOWYMI

ADMINISTRACJA KAMIENIC

PROWADZENIE RACHUNKOWOSCI
DLA WSPÓLNOT I BUDYNKÓW

ZARZĄD SĄDOWY I PRZYMUSOWY

PORADY I OPINIE DOTYCZĄCE
NIERUCHOMOŚCI


Oferujemy następujące usługi:

  • zarząd wspólnotami mieszkaniowymi
  • zarząd budynkami
  • sądowy zarząd budynkami 
  • sądowy zarząd wspólnotami mieszkaniowymi
  • kuratela majątku spadkowego
  • administracja wspólnotami mieszkaniowymi
  • administracja budynkami
  • rachunkowość wspólnot mieszkaniowych
  • rachunkowość kamienic

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Jak zlecić zarządzanie ?

Aby powierzyć prowadzenie zarządu nieruchomością lub wspólnotą wymagane jest, aby właściciel lub większość współwłaścicieli podpisała umowę o zarządzanie nieruchomością z Naszą Firmą.
Procedura poprzedzająca tą czynność w zależności od formy prawno-organizacyjnej nieruchomości jest nieco inna dla budynku będącego współwłasnością, a nieco inna dla budynku będącego wspólnotą mieszkaniową.

W celu omówienia indywidualnych szczegółów lub dostosowania zakresu umowy do indywidualnych potrzeb Państwa prosimy o bezpośredni kontakt w biurze Naszej Firmy.
 

Odwiedź Naszą Firmę

                     
          ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
                     
                    Kraków, ul. Ariańska 15