ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

AKTUALNOŚCI

Nasze USŁUGI

ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE
NIERUCHOMOŚCIAMI

ORGANIZACJA I ADMINISTROWANIE
WSPÓLNOTAMI MIESZKANIOWYMI

ADMINISTRACJA KAMIENIC

PROWADZENIE RACHUNKOWOSCI
DLA WSPÓLNOT I BUDYNKÓW

ZARZĄD SĄDOWY I PRZYMUSOWY

PORADY I OPINIE DOTYCZĄCE
NIERUCHOMOŚCI


Oferujemy następujące usługi:

  • zarząd wspólnotami mieszkaniowymi
  • zarząd budynkami
  • sądowy zarząd budynkami 
  • sądowy zarząd wspólnotami mieszkaniowymi
  • kuratela majątku spadkowego
  • administracja wspólnotami mieszkaniowymi
  • administracja budynkami
  • rachunkowość wspólnot mieszkaniowych
  • rachunkowość kamienic

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Zarząd

 

Zarządzanie nieruchomością określane jest jako podejmowanie decyzji i dokonywanie czynności mających na celu zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości, utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z przeznaczeniem, w tym utrzymywanie należytego stanu technicznego, porządkowo-sanitarnego i gospodarki energetycznej zarządzanej nieruchomości, a w szczególności zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania nieruchomości a także zapewnienie organizacji wszelkich czynności bieżących związanych z utrzymaniem nieruchomości.

W Naszej Firmie zasadą jest zapewnienie pełnej obsługi pod względem zachowania czystości i porządku. Obowiązki te obejmują bieżące utrzymanie czystości i porządku w obrębie nieruchomości, w sezonie zimowym odśnieżanie, a w sezonie letnim także pielęgnację zieleni. Wszelkie zlecenia robót konserwacyjnych lub remontowych uwzględniają najkorzystniejszy pod względem jakościowym i finansowym wybór oferenta, przy założeniu że w razie takiej możliwości nad wyborem oferenta ma nadzór przedstawiciel właściciela. Nasza Firma w przypadku podjęcia zlecenia obejmuje nieruchomość obsługą rachunkową. Podstawowym zadaniem rachunkowości jest ewidencja wpływów i wydatków na rzecz nieruchomości, prowadzenie bieżącego raportu stanu konta i kasowego, oraz pobieranie wszelkich opłat od użytkowników lokali i innych. Rozliczenia finansowe odbywają się przez założone odrębnie dla nieruchomości konto bankowe.

Odwiedź Naszą Firmę

                     
          ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
                     
                    Kraków, ul. Ariańska 15