ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

AKTUALNOŚCI

Nasze USŁUGI

ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE
NIERUCHOMOŚCIAMI

ORGANIZACJA I ADMINISTROWANIE
WSPÓLNOTAMI MIESZKANIOWYMI

ADMINISTRACJA KAMIENIC

PROWADZENIE RACHUNKOWOSCI
DLA WSPÓLNOT I BUDYNKÓW

ZARZĄD SĄDOWY I PRZYMUSOWY

PORADY I OPINIE DOTYCZĄCE
NIERUCHOMOŚCI


Oferujemy następujące usługi:

  • zarząd wspólnotami mieszkaniowymi
  • zarząd budynkami
  • sądowy zarząd budynkami 
  • sądowy zarząd wspólnotami mieszkaniowymi
  • kuratela majątku spadkowego
  • administracja wspólnotami mieszkaniowymi
  • administracja budynkami
  • rachunkowość wspólnot mieszkaniowych
  • rachunkowość kamienic

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Rachunkowość wspólnot mieszkaniowych

Poniżej podajemy w punktach zakres czynności i obowiązków w zakresie rachunkowości wspólnot mieszkaniowych, obowiązujący jako standard w Naszj Firmie.


1.Ustalenie planu kont zatwierdzonego przez zarząd wspólnoty.
2.Prowadzenie ewidencji księgowej (na programie FK Symfonia) - rejestry przychodów i kosztów, raportów kasowych i wyciągów bankowych, z rozbudowaną analityką kont rozrachunkowych ( należności i zobowiązania) - bieżąca kontrola sald kartotek analitycznych.
3.Sporządzanie przelewów dotyczących zobowiązań i na podstawie ustaleń ich realizacja.
4.Prowadzenie korespondencji wewnętrznej i zewnętrznej związanej z rachunkowością.Prowadzenie korespondencji wewnętrznej i zewnętrznej związanej z rachunkowością.
5. Współpraca z firmami zewnętrznymi świadczącymi usługi dla nieruchomości.
6. Kompleksowa obsługa w zakresie ZUS-u, płac i podatków.
  - sporządzanie miesięcznych zestawień przychodów i kosztów dla klientów będących płatnikami zaliczek na podatek dochodowy (PIT i CIT);
  - sporządzanie przelewów podatkowych i ZUS-owskich;
  - rozliczenia roczne ustawowo wymagane związane z zarządzaniem nieruchomością;
  - sporządzanie deklaracji podatkowych ( PIT-4R, PIT-11, CIT-8);
7. Sporządzanie sprawozdań finansowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów.
8. Tworzenie projektów planów gospodarczych zapewniających płynność finansową nieruchomości
9. Możliwość udzielania porad w zakresie administracji budynkiem.

Obowiązkiem  w zakresie finansów i księgowości jest: 

1.[EWIDENCJA] Prowadzenie ewidencji ponoszonych kosztów i uzyskiwanych przychodów.
2.[ROZLICZENIA] Przygotowywanie rocznych sprawozdań z ponoszonych kosztów i uzyskiwanych przychodów.

3.[WERYFIKACJA FAKTUR] Weryfikowanie rachunków i faktur pod względem formalnym i rachunkowym oraz przygotowanie ich realizacji.
4.[ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW] Przechowywanie źródłowych dokumentów finansowo-księgowych na czas trwania umowy.


Na kolejnej stronie informujemy:

JAK ZLECIĆ RACHUNKOWOŚĆ ?

Odwiedź Naszą Firmę

                     
          ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
                     
                    Kraków, ul. Ariańska 15