ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

AKTUALNOŚCI

Nasze USŁUGI

ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE
NIERUCHOMOŚCIAMI

ORGANIZACJA I ADMINISTROWANIE
WSPÓLNOTAMI MIESZKANIOWYMI

ADMINISTRACJA KAMIENIC

PROWADZENIE RACHUNKOWOSCI
DLA WSPÓLNOT I BUDYNKÓW

ZARZĄD SĄDOWY I PRZYMUSOWY

PORADY I OPINIE DOTYCZĄCE
NIERUCHOMOŚCI


Oferujemy następujące usługi:

  • zarząd wspólnotami mieszkaniowymi
  • zarząd budynkami
  • sądowy zarząd budynkami 
  • sądowy zarząd wspólnotami mieszkaniowymi
  • kuratela majątku spadkowego
  • administracja wspólnotami mieszkaniowymi
  • administracja budynkami
  • rachunkowość wspólnot mieszkaniowych
  • rachunkowość kamienic

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Jak zlecić usługę umownie ?

Aby powierzyć prowadzenie usługi zarządu nieruchomością albo wspólnotą, administracji lub rachunkowości wymagane jest, aby właściciel lub większość współwłaścicieli podpisała umowę o zarządzanie nieruchomością z Naszą Firmą.
Procedura poprzedzająca tą czynność w zależności od formy prawno-organizacyjnej nieruchomości jest nieco inna dla budynku będącego współwłasnością, a nieco inna dla budynku będącego wspólnotą mieszkaniową.

Jeżeli Państwo zamierzacie zlecić Naszej Firmie zarządzanie, prosimy wybrać "Zarząd".
Jeżeli Państwo chcecie powierzyć Naszej Firmie administrację, prosimy wybrać "Administracja".
Jeśli Państwo planujecie poruczyć Naszej Firmie rachunkowość, prosimy zaznaczyć "Rachunkowość".

W celu omówienia indywidualnych szczegółów lub dostosowania zakresu umowy do indywidualnych potrzeb Państwa prosimy o bezpośredni kontakt w biurze Naszej Firmy.

 

Odwiedź Naszą Firmę

                     
          ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
                     
                    Kraków, ul. Ariańska 15