ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

AKTUALNOŚCI

Nasze USŁUGI

ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE
NIERUCHOMOŚCIAMI

ORGANIZACJA I ADMINISTROWANIE
WSPÓLNOTAMI MIESZKANIOWYMI

ADMINISTRACJA KAMIENIC

PROWADZENIE RACHUNKOWOSCI
DLA WSPÓLNOT I BUDYNKÓW

ZARZĄD SĄDOWY I PRZYMUSOWY

PORADY I OPINIE DOTYCZĄCE
NIERUCHOMOŚCI


Oferujemy następujące usługi:

  • zarząd wspólnotami mieszkaniowymi
  • zarząd budynkami
  • sądowy zarząd budynkami 
  • sądowy zarząd wspólnotami mieszkaniowymi
  • kuratela majątku spadkowego
  • administracja wspólnotami mieszkaniowymi
  • administracja budynkami
  • rachunkowość wspólnot mieszkaniowych
  • rachunkowość kamienic

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Objęcie zarządu sądowego


               Zasadą jest, że wyznaczony przez sąd zarządca sam obejmuje zarząd nieruchomością. Stanowisko to jest także poparte literaturą (Ewa Bończak – Kucharczyk „Zarząd nieruchomością ustanawiany przez sąd” ISBN 978-83-61525-20-2, 2009, str.14 akapit 7). Moment przejęcia dokumentacji nie jest więc wyznacznikiem faktu objęcia zarządu, a ma charakter techniczno - organizacyjny, gdyż  z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o ustanowieniu zarządcą sądowym nieruchomości ma on uprawnienia do objęcia zarządu. 

Za tak rozumianym przejęciem zarządzania przemawia także orzecznictwo. Zgodnie z treścią art. 934 k.p.c. , po ustanowieniu zarządy następuje czynność wezwania osób, aby przypadające od nich tak zaległe, jak i przyszłe świadczenia, uiszczały do rąk zarządcy. Stosowanie odpowiednie tego przepisu wskazuje, że winien go wykonać zarządca po jego ustanowieniu. wezwania osób trzecich do uiszczenia do rąk zarządcy świadczeń, które stanowią dochód rzeczy pozostającej w zarządzie, dokonuje sam zarządca" (por: Sąd Najwyższy w  uchwale  Izby Cywilnej z 1999-09-23, III CZP 25/99, opubl: OSNC rok 2000, Nr. 3, poz. 45).

Skoro tak istotna czynność de facto rozpoczynająca regulację obrotu świadczeniami, polegająca na wskazaniu przymusowej strony , jakim jest zarządca, jest pozostawiona wyłącznie zarządcy, oznacza to, że i dalsze czynności powinien on wykonywać w tym trybie „objęcia zarządu”, a nie jego „przekazania”. Należy tu zwrócić uwagę, że często przekazanie tego zarządu, jako w istoty spornej sprawy w większość omawianych przypadków, jest związane z licznymi utrudnieniami ze strony przekazującego. W literaturze spotyka się pogląd, że objęcie zarządu powinno być bezwzględnie egzekwowane wobec osób, które starają się odwlec wydanie mu składników masy spadkowej („Kurator spadku, str. 145).

             

Odwiedź Naszą Firmę

                     
          ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
                     
                    Kraków, ul. Ariańska 15