ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

AKTUALNOŚCI

Nasze USŁUGI

ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE
NIERUCHOMOŚCIAMI

ORGANIZACJA I ADMINISTROWANIE
WSPÓLNOTAMI MIESZKANIOWYMI

ADMINISTRACJA KAMIENIC

PROWADZENIE RACHUNKOWOSCI
DLA WSPÓLNOT I BUDYNKÓW

ZARZĄD SĄDOWY I PRZYMUSOWY

PORADY I OPINIE DOTYCZĄCE
NIERUCHOMOŚCI


Oferujemy następujące usługi:

  • zarząd wspólnotami mieszkaniowymi
  • zarząd budynkami
  • sądowy zarząd budynkami 
  • sądowy zarząd wspólnotami mieszkaniowymi
  • kuratela majątku spadkowego
  • administracja wspólnotami mieszkaniowymi
  • administracja budynkami
  • rachunkowość wspólnot mieszkaniowych
  • rachunkowość kamienic

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Kuratela majątku spadkowego

     Kuratela spadku ma celu ochronę prawną i w po części fizyczną spadku. Kurator spadku zarządza mająkiem spadkowym pod nadzorem sądu spadku. Kurator spadku powinien także starać się o wyjaśnienie, kto jest spadkobiercą i zawiadomić spadkobierców o otwarciu spadku. Kuratora spadku ustanawia sąd, któy czuwa nad całością spadku do czasu objęcia spadku przez spadkobiercę.

       Liderzy Naszej Firmy pełnią rolę kuratora spadku, dając rękojmię solidności i rzetelności. Zarzą mająkiem spadkowym jest oparty o takie  same przepisy,  jak zarząd sądowy, to jest przepisy o zarzązie w toku egzekucji. Jeżeli w skład spadku wchodzi nieruchomość lub udział w niej, czynności kuratora spadku w tym zakresie są analogiczne jak zarządcy sąowego nieruchomości. Dodatkowo jednakże kurator stara się wyjaśnić kto jest spadkobiercą i zawiadomić spadkobierców o otwarciu spadku.

 Więcej:

Odwiedź Naszą Firmę

                     
          ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
                     
                    Kraków, ul. Ariańska 15