ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

AKTUALNOŚCI

Nasze USŁUGI

ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE
NIERUCHOMOŚCIAMI

ORGANIZACJA I ADMINISTROWANIE
WSPÓLNOTAMI MIESZKANIOWYMI

ADMINISTRACJA KAMIENIC

PROWADZENIE RACHUNKOWOSCI
DLA WSPÓLNOT I BUDYNKÓW

ZARZĄD SĄDOWY I PRZYMUSOWY

PORADY I OPINIE DOTYCZĄCE
NIERUCHOMOŚCI


Oferujemy następujące usługi:

  • zarząd wspólnotami mieszkaniowymi
  • zarząd budynkami
  • sądowy zarząd budynkami 
  • sądowy zarząd wspólnotami mieszkaniowymi
  • kuratela majątku spadkowego
  • administracja wspólnotami mieszkaniowymi
  • administracja budynkami
  • rachunkowość wspólnot mieszkaniowych
  • rachunkowość kamienic

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

 

Jakie są przesłanki do  powołania zarządcy sądowego?

Istnieją trzy przesłanki wystąpienia do sądu o ustanowienie zarządcy nieruchomości stanowiącej współwłasność:
1)  brak zgody większości współwłaścicieli w sprawach mieszczących sięw zakresie zwykłego zarządu nieruchomością,
2) naruszanie zasad prawidłowego zarządu nieruchomością przez większośćwspółwłaścicieli,
3)krzywdzenie mniejszości współwłaścicieli przez większość współwłaścicieli.

Ile kosztuje ustanowienie zarządcy sądowego ?

Od wniosku o ustanowienie zarządcy rzeczy wspólnej pobierana jest opłata stała 100 zł.

Czy zarządca sądowy jest ustanowiany „na zawsze”, czy też na jakiś czas ?

Gdy odpadnie podstawa dalszego trwania zarządu, a więc znikną przesłanki jego powołania, sąd uchyli zarząd.

Do jakiego sądu należy kierować wniosek o ustanowienie zarządcy sądowego?

Właściwy jest sąd rejonowy odpowiedni do położenia nieruchomości.Obecnie sądy zrejonizowane są w Krakowie do obszarów Śródmieścia, Krowodrzy, Podgórza i Nowej Huty.

 

Odwiedź Naszą Firmę

                     
          ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
                     
                    Kraków, ul. Ariańska 15