ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

AKTUALNOŚCI

Nasze USŁUGI

ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE
NIERUCHOMOŚCIAMI

ORGANIZACJA I ADMINISTROWANIE
WSPÓLNOTAMI MIESZKANIOWYMI

ADMINISTRACJA KAMIENIC

PROWADZENIE RACHUNKOWOSCI
DLA WSPÓLNOT I BUDYNKÓW

ZARZĄD SĄDOWY I PRZYMUSOWY

PORADY I OPINIE DOTYCZĄCE
NIERUCHOMOŚCI


Oferujemy następujące usługi:

  • zarząd wspólnotami mieszkaniowymi
  • zarząd budynkami
  • sądowy zarząd budynkami 
  • sądowy zarząd wspólnotami mieszkaniowymi
  • kuratela majątku spadkowego
  • administracja wspólnotami mieszkaniowymi
  • administracja budynkami
  • rachunkowość wspólnot mieszkaniowych
  • rachunkowość kamienic

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Jak zlecić usługę

Jeżeli Państwo zamierzacie powierzyć Naszej Firmie zarząd, administrację lub rachunkowość w drodze podpisania stosownej umowy cywilno-prawnej prosimy wybrać "Umownie".

Jeżeli Państwo zamierzacie ustanowić zarządcę sądowego lub kuratora, prosimy wybrać "Sądownie". Pod tym skrótem myślowym znajdują się wskazówki, jak wszcząć procedurę przed właściwym sądem. Prosimy pamiętać, że o przebiegu sprawy i jej ostatecznych rezultatach decyduje zawsze niezawisły sąd, a sprawy proceduralne najlepiej prowadzić pod nadzorem prawnika. Pamiętajmy też, że każdy przypadek powiniem być prowadzony indywidualnie. 

 

Odwiedź Naszą Firmę

                     
          ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
                     
                    Kraków, ul. Ariańska 15