ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

AKTUALNOŚCI

Nasze USŁUGI

ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE
NIERUCHOMOŚCIAMI

ORGANIZACJA I ADMINISTROWANIE
WSPÓLNOTAMI MIESZKANIOWYMI

ADMINISTRACJA KAMIENIC

PROWADZENIE RACHUNKOWOSCI
DLA WSPÓLNOT I BUDYNKÓW

ZARZĄD SĄDOWY I PRZYMUSOWY

PORADY I OPINIE DOTYCZĄCE
NIERUCHOMOŚCI


Oferujemy następujące usługi:

  • zarząd wspólnotami mieszkaniowymi
  • zarząd budynkami
  • sądowy zarząd budynkami 
  • sądowy zarząd wspólnotami mieszkaniowymi
  • kuratela majątku spadkowego
  • administracja wspólnotami mieszkaniowymi
  • administracja budynkami
  • rachunkowość wspólnot mieszkaniowych
  • rachunkowość kamienic

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Rachunkowość budynków

Poniżej podajemy w punktach zakres czynności i obowiązków w zakresie rachunkowości dla nieruchomości nie będących wspólnotami, obowiązujący jako standard w Naszej Firmie.

1.Ustalenie planu kont zatwierdzonego przez zarządcę. 
2. Ewidencja księgowa (na bazie programu " FK Symfonia ") - prowadzenie rejestrów wyciągów bankowych i raportów kasowych z bezpośrednim prowadzeniem ewidencji kosztów i przychodów;
3. Sporządzanie przelewów dotyczących zobowiązań i na podstawie usaleń ich realizacja;
4. Na życzenie klienta możliwość prowadzenia rozrachunków z kontrahentami  i kont analitycznych;
5. współpraca z firmami świadczącymi usługi dla nieruchomości (prowadzenie korespondencji);
6. kompleksowa obsługa w zakresie płac, ZUS i podatków
   - sporządzanie m-cznych zestawień, ustalanie dochodów i kwot zaliczek na podatek dochodowy 
   - sporządzanie deklaracji i przelewów ZUS
   - sporządanie deklaracji i przelewów podatkowych ( PIT-4R, PIT-11, PIT-37, CIT-8 )
   - sporządzanie rozliczeń rocznych wymaganych ustawowo dla osób uzyskujących dochody z tytułu czynszu i najmu
7. sporządzanie miesięcznych sprawozdań finansowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów ("metoda kasowa" lub "memoriałowa");
8. Możliwość udzielania porad i informacji w zakresie administracji budynkiem.

Odwiedź Naszą Firmę

                     
          ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
                     
                    Kraków, ul. Ariańska 15