ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

AKTUALNOŚCI

Nasze USŁUGI

ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE
NIERUCHOMOŚCIAMI

ORGANIZACJA I ADMINISTROWANIE
WSPÓLNOTAMI MIESZKANIOWYMI

ADMINISTRACJA KAMIENIC

PROWADZENIE RACHUNKOWOSCI
DLA WSPÓLNOT I BUDYNKÓW

ZARZĄD SĄDOWY I PRZYMUSOWY

PORADY I OPINIE DOTYCZĄCE
NIERUCHOMOŚCI


Oferujemy następujące usługi:

  • zarząd wspólnotami mieszkaniowymi
  • zarząd budynkami
  • sądowy zarząd budynkami 
  • sądowy zarząd wspólnotami mieszkaniowymi
  • kuratela majątku spadkowego
  • administracja wspólnotami mieszkaniowymi
  • administracja budynkami
  • rachunkowość wspólnot mieszkaniowych
  • rachunkowość kamienic

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Administracja

 

Administrowanie nieruchomością to zespół czynności polegających głównie na utrzymywaniu należytego stanu technicznego, porządkowo-sanitarnego i gospodarki nieruchomości, prowadzone na zlecenie zarządzającego właściciela nieruchomości lub zarządcy, który podejmuje decyzje w sprawach nieruchomości.  Administrowanie można też określić jako zapewnienie organizacji wszelkich czynności bieżących związanych z utrzymaniem nieruchomości.

            W Naszej Firmie administrator jest organizatorem pełnej obsługi pod względem zachowania czystości i porządku, w zimie odśnieżania a w lecie pielęgnacji zieleni, oraz robót konserwacyjnych. Prognozuje on także i przygotowuje ewentualne remonty, przy czym decyzja ich podjęcia należy do zarządzającego. Standardem jest także prowadzenie bieżącej korespondencji, i archiwizacja dokumentów. Służymy także pomocą i doradztwem w podejmowaniu decyzji przez zarządzającego. Nasza Firma proponuje także w przypadku podjęcia zlecenia administracji, objęcie nieruchomość obsługą rachunkową. Podstawowym zadaniem rachunkowości jest ewidencja wpływów i wydatków na rzecz nieruchomości, prowadzenie bieżącego raportu stanu konta i kasowego, oraz pobieranie wszelkich opłat od użytkowników lokali i innych. Rozliczenia finansowe odbywają się przez założone odrębnie dla nieruchomości konto bankowe.


 

Odwiedź Naszą Firmę

                     
          ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
                     
                    Kraków, ul. Ariańska 15